Sagsbehandlere

Hands on top of each otherFor dig, der arbejder som sagsbehandler på børne/unge området:

- kender du til følgende
problematikker ?…

 • at samspillet i familien kan opleves som værende svært og belastende hvis barnet har et handicap eller en udviklingsforstyrrelse?
 • at barnets adfærd kan opleves som problemskabende og forældreopgaven som særdeles kompliceret?
 • at uanset hvor megen kompenserende støtte du bevilger til forældre, forandrer det ikke afgørende på kerneproblematikken?
 • at forældre kan stå rådvilde og magtesløse overfor en pædagogisk opgave, der selv for de professionelle omkring barnet kan byde på store udfordringer?
 • at forældre efterspørger støtte til at lære konkret HVORDAN forældreopgaven gribes an?
 • at forældre i socialt udsatte familier har brug for en vejledning, der er konkret og brugbar i forhold til at blive styrket mest muligt i forældrekompetenceudvikling?

Kan du forestille dig en bevilling ?…

 • der vil få afgørende betydning for de familier, du har med at gøre?
 • hvor der vil være en dokumenteret før-efter effekt?
 • der både er besparende og forebyggende, i forhold til at undgå dyrere foranstaltninger?
 • der ikke kun er kompenserede, men derimod banebrydende i forhold til at yde hjælp til selvhjælp?
 • der er unik i forhold til at styrke forældres egne udviklingskræfter – og deres mestring af en kompliceret forældreopgave?
 • der styrker trivsel og giver forældre viden, kompetencer, fornyet energi?
 • der gør noget ved kerneproblematikkken – og VIRKER !

Efter gennem en årrække at have arbejdet med familiebehandling ud fra bl.a. Marte meo metoden kan jeg stå inde for at ovenstående er muligt – og med bemærkelsesværdige resultater, se Evidens og Evaluering.

Som bekendt betyder det stigende antal børn og unge, der er i mistrivsel eller som diagnosticeres med udviklingsforstyrrelser og handicap, at de kommunale udgifter til målgruppen øges og der er derfor behov for foranstaltninger, der på forskellige måder
kan afhjælpe og kompensere for de belastninger, der rammer de pågældende familier.

At understøtte familiens egne muligheder for mestring ved anvendelse af bl.a. Marte meo metoden som familiebehandlings-foranstaltningstype, er en mulighed der ligger indenfor lovgivningens rammer om familiebehandling.

Når der støttes op at styrke familiens egne udviklingskræfter og trivselsprocesser derved faciliteres, betyder det at både samspilskvalitet og forældrekompetencer får et løft.
Dette medvirker til at reducere både presset i familien og familiens behov for de kompenserende og mere omkostningstunge foranstaltninger.

I Martemeo-Imagos behandlingsforløb med familier indgår:

 • analyse af barnets udvikling og barnets behov for et støttende samspil
 • analyse af forældrenes kompetencer og udviklingsbehov
 • konkret vejledning om barnets specifikke behov og eventuelle handicap
 • forståelsesrammer i forhold til barnets adfærd
 • konkret støtte til at bryde uhensigtsmæssige samspilsmønstre og vejledning i forhold til at igangsætte en udviklingsproces ud fra videooptagelser i familien.

Der kan bestilles familiebehandlingsforløb af forskellig varighed og intensitet, alt efter ønske og behov. Jeg udarbejder gerne en afsluttende statusrapport eller deltager i møde, hvis det ønskes.

Du er meget velkommen til at kontakte mig for at høre mere om muligheder og priser.